FANDOM


Stowarzyszenie Polskich Bronies Canterlot

SPBC
Logo Stowarzyszenia autorstwa Fox In Shadow

Data założenia 10.12.2011
Data rozwiązania 12.10.2012
Ilość członków 18

Stowarzyszenie Polskich Bronies Canterlot - nieformalna organizacja mająca na celu zrzeszenie Bronies z całej Polski.

Idea zawiązania się Stowarzyszenia powstała na IV Krakowskim Ponymeecie (10.12.2011), gdzie ustalono i przyjęto statut.

Stowarzyszenie nie zostało formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego wszelkie jego działania miały charakter nieoficjalny.

W październiku 2012 roku, postanowiono zrezygnować z rejestracji Stowarzyszenia, które zostało z tym dniem rozwiązane i w zamian utworzyć oficjalną fundację.