FANDOM


Ogólny regulamin działania serwisu, wynikający z ogólnych zasad opracowanych przez Wikipedię, odpowiednio zmodyfikowanych.

Zasady ogólne

 • Wszelkie materiały, które mogą zostać zakwestionowane, a także wszelkie cytaty, w miarę możliwości powinny posiadać odniesienie do wiarygodnych źródeł.
 • Treści zamieszczane na tej stronie są przedmiotem praw autorskich. Na stronie można publikować treści zgodne z warunkami wolnych licencji.
 • Wszelkie materiały niezgodnie z prawem, działające na szkodę strony będą usuwane.
 • Wszelkiego rodzaju spam jest usuwany.

Zasady pisania artykułów

 • Artykuły na temat miast, powinny być utrzymane w bardziej oficjalnym tonie i dawać rzetelne informacje.
 • Artykuły na temat poszczególnych osób mogą być utrzymane w lekkim stylu, o ile nie urażają godności osobistej danej osoby. 
 • Wszelkie nierzetelne informacje, po uprzednim ich skonsultowaniu zostają zmienione lub usunięte.

Inne Zasady

 • Każdy artykuł powinien zostać odpowiednio skategoryzowany.
 • Równoważne nazwy dotyczące tego samego tematu powinny być przekierowaniami do jedynego artykułu poświęconego danemu tematowi.
 • Jeżeli jedna nazwa odpowiada wielu hasłom, powinna zostać utworzona strona ujednoznaczniająca.
 • Każda osoba, która notorycznie będzie łamać zasady oraz działać na szkodę tej Wiki, zostanie zbanowana na okres niekreślony, zależny od przewinienia. Administracja zastrzega sobie prawo do banowania osób bez podania przyczyny oraz prawo do podania imienia i nazwiska lub pseudonimu danej osoby. Każda osoba, która zamieszcza artykuł, jednoznacznie akceptuje te zasady.